Unga bönder lobbar för framtiden

LRF Ungdomen bildades 1990 och har i dag drygt 18 000 medlemmar i åldrarna 16 till 35 år. De vill påverka framtidens jord- och skogsbruk och inspirera fler att arbeta inom de gröna näringarna.

Innan LRF Ungdomen bildades fanns sedan 1972 Lantbrukarnas Ungdomskontakt, ofta omnämnd som Ungdomskontakten. Det var ett kontaktorgan som bjöd in olika organisationer som var verksamma på landsbygden för ett samarbete. Exempelvis deltog representanter för LRF, branschorganisationer och ungdomsorganisationer. Centerns ungdomsförbund, Moderaternas ungdomsförbund, Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) och 4H var väldigt aktiva.

I slutet av 1980-talet var lantbrukaren Tore Holmefalk ordförande för Ungdomskontakten i Halland, och han kom senare med i riksstyrelsen för Ungdomskontakten. Men Tore och andra som var engagerade i Ungdomskontakten kände att L RF borde ha en egen organisation för yngre medlemmar, så de bestämde sig för att starta en ungdomssektion.

- Vi ville ha en särskild struktur och speciella aktiviteter för yngre medlemmar i LRF. Liknande organisationer fanns redan i de flesta andra europeiska länder, berättar Tore.

Massor av aktiviteter 

När LRF Ungdomen bildats satte den genast i gång med massor av aktiviteter, studier och utåtriktade kampanjer. Bland annat deltog man 1994 i kampanjen Lika villkor som syftade till att bönderna i Sverige skulle få samma villkor som bönder i övriga Europa. Men man gjorde även mindre aktioner som att sätta banderoller över motorvägsbroar för att få fram sina budskap. Per Åsling blev LRF Ungdomens första ordförande, men efter ett år blev Tore ordförande, en roll som han sedan hade i tre år. 

Anna Carlström, som i dag är medlemschef på Lantmännen, var också med när LRF Ungdomen startade. Hon var nyexaminerad agronom och blev dess första handläggare.  Det innebar bland annat att hon skrev protokoll, arrangerade möten och samordnade arbetet mot LRF. Anna Carlström beskriver starten av LRF Ungdomen som en av de absolut roligaste perioderna i sitt yrkesverksamma liv.

– Ordförandetiden i LRF Ungdomen var en fantastisk skola. Hela stödet från den erfarenhet som finns i LRF-organisationen kombinerat med förändringsviljan och oräddheten hos de unga medlemmarna drev oss framåt. Att dessutom få träffa ledare för unga bönder från alla övriga europeiska länder gav perspektiv och tog bort mycket av den hemmablindhet man lätt drabbas av.

Härligt gäng och bra skola

– Det var ett härligt gäng, och uppenbarligen var det också en väldigt bra skola. Om jag tittar på styrelsen som jag arbetade med, så sitter flera i dag i LRFs förbundsstyrelse och andra har framträdande positioner i Lantbrukssverige. Per Åsling, till exempel, sitter i riksdagen för Centerpartiet.

Anna Carlström berättar att hon och de andra tyckte att LRF Ungdomen skulle sticka ut lite, så som de ville att ett ungdomsförbund skulle fungera.

– Vi jobbade med utbildning av ledamöterna, centralt, i styrelserna och i regionerna. På våra utbildningar lärde vi ungdomarna om LRF, hur man håller i möten, skriver protokoll och liknande.

LRF Ungdomen är lika aktiv i dag som vid starten.  Riksstyrelsen bloggar och är aktiv i sociala medier, och man är organiserade i 21 ungdomsregioner i Sverige.

Ordförande i LRF Ungdomen
Per Åsling  1990-92 
Tore Holmefalk  1992-95
Leif Johansson (Walterum) 1995-99
Mats Larsson    1999-02
Therese Erneskog  2002-05
Robert Johansson  2005-08
John Enander  2008-11
Kristina Yngwe  2011-14
Nils Björid  2014