Riksförbundsstämmor

Bo Toresson, Lars Werner, Per Unckel, Birgit Friggebo och Olof Johansson på Sollidens scen.

LRF hade till en början många fullmäktige men genom åren har 400 fullmäktige krympt till 150. Läs mer

Medlemsutvecklingen

RLF-folk och propaganda, förmodligen vid Lantbruksmöte

Medlemsantalet har varierat genom åren men nu ökar antalet medlemmar igen. Läs mer

Sånga-Säby – från privat gods till modern kursgård

Sånga-Säby – från privat gods till modern kursgård

Ett efterlängtat utbildningscentrum för lantbruksrörelsen.

Den regionala och lokala organisationen

Den regionala och lokala organisationen

Läns- och provinsförbunden slås samman och det blir färre lokalavdelningar.

LRF Försäkring: Hårt LRF-arbete bakom försäkring

LRF Försäkring: Hårt LRF-arbete bakom försäkring

Ett nytt trygghetspaket gav lantbrukarna rättigheter vid sjukdom och arbetsskador.

LRF Konsult: Från Driftsbyrån till LRF Konsult

LRF Konsult: Från Driftsbyrån till LRF Konsult

Lantbruken får välkommen hjälp i snårig byråkrati.

LRFs kampsånger

LRFs kampsånger

Traditionella folkmelodier förses med nya texter.