Kontaktuppgifter

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33  BROMMA

Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Fanzéngatan 6
105 33 Stockholm

Tel vx: 0771-573 573
Projektledare: Karin Wennerberg
E-post: karin.wennerberg@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se