Tio år av gyllene reklam

Tio år av gyllene reklam

Under tio års tid varade samarbetet mellan LRF och reklambyrån Hall & Cederquist. Resultatet blev en rad oförglömliga och belönade reklamkampanjer. Läs mer

Framgångsrikt skolmatsprojekt

Framgångsrikt skolmatsprojekt

Det är viktigt att skolelever äter bra och får en positiv inställning till mat. Därför inledde LRF på 1980-talet ett arbete med att förbättra skolmaten. Läs mer

Från modernäring till gröna näringar

Från modernäring till gröna näringar

Jordbruk – inte bara kossor och betor utan numera även entreprenörskap och golf.

Idéskriften Nya perspektiv

Idéskriften Nya perspektiv

Tidningen som avhandlade allt från "dataförförelse" till livsmedelsproduktion.

Modigt spårbyte i ny tid

Modigt spårbyte i ny tid

Avregleringen av jordbruket 1989 ger en ny bonderörelse och en ny självbild.

Striden om leveransplikten

Striden om leveransplikten

Den nya konkurrenslagen 1953 ger jordbruket en ny myndighet att stångas med.

Med LRF mot EU

Med LRF mot EU

Lantbrukskooperationen spelade stor roll vid folkomröstningen 1994.

Synen på matkvalitet

Synen på matkvalitet

Året då SAL bildades, 1917, sammanföll med den senaste stora livsmedelskrisen i Sverige.

LRF och synen på miljön

LRF och synen på miljön

LRF stod redan från början bakom KRAV men inställningen till miljön var en smula kluven.

Spira – storsatsning som slutade med förlust

Spira – storsatsning som slutade med förlust

LRF tog över kycklingkoncernen Spira 1997. Men det som skulle bli en satsning för att klara...